Kart over området vårt

Området merka med blått er det som defineres som Eik/Asvall boligfelt, og det er disse husstandene velforeninga representerer.